KIMO in Corona tijd

Het zijn bijzondere tijden. Net als velen van u werken wij van het secretariaat ook vanaf huis. Het is heel jammer dat wij nu geen persoonlijke afspraken meer kunnen maken en u persoonlijk kunnen ontmoeten. Want, door de situatie zijn de fysieke vergaderingen opgeschort, maar deze worden wanneer mogelijk vervangen door een digitale variant.

Dat is voor veel mensen wennen, maar is voldoende om onze organisatie draaiende te houden. Een voorbeeld is het overleg van het Algemeen Bestuur. Deze zou op 11 juni in Wassenaar worden gehouden, maar zal nu digitaal worden gedaan. Noteer in ieder geval 10.00-13.00 uur die dag in uw agenda. Meer informatie daarover volgt en u krijgt de stukken 1,5 week voorafgaand aan het overleg.

Een pandemie of niet, uw gemeentelijke werk en ons werk gaan natuurlijk gewoon door. Fishing for Litter draait, de uitvoering van de Green Deals met aanpassingen ook, en de overleggen met het internationaal secretariaat en ons werk voor Georgië worden gewoon uitgevoerd, inclusief workshops. Het is wennen, maar het lukt wel degelijk. Wij wensen u sterkte en goede gezondheid en hopen u snel weer persoonlijk te kunnen ontmoeten.

Hou de evenementenkalender in de gaten voor eventuele wijzigingen.

Voor iedereen betekenen de corona-maatregelen een aanpassing in de normale gang van zaken. Hieronder kunt u bijvoorbeeld lezen hoe het de strandondernemers en de vissers vergaat.
Strandondernemers schreeuwen om duidelijkheid – op foodinspiration.nl (19 april 2020)
Stil-lig-regeling nog in beweging – Lees meer in de nieuwsbrief van VisNed (16 april 2020).
En een hart onder de riemfilmpje van alle harde werkers op zee:

BACK