KIMO host Global Development Goal bijeenkomst.

Op 30 juni organiseerde KIMO in samenwerking met de Global Goals Accelerator een bijeenkomst over Doel 14 en 15. Als vereniging van kustgemeenten staat KIMO aan de lat voor de uitvoering van Doel 14, behoud en bescherming van zeeën en oceanen. Ook Doel 15, behoud van ecosystemen en behouden van diversiteit, sluit goed aan op de werkzaamheden van KIMO. Het was dan ook een logische stap de accelerator bijeenkomst over de doelen die zo dicht bij ons werkveld liggen naar ons toe te halen en waar beter als aan die prachtige kust waar we in doel 14 over spreken.

De bijeenkomst werd dan ook gehouden in strandpaviljoen de Noordzee in IJmuiden waar onze voorzitter dhr. R. te Beest de bijeenkomst opende. Vervolgens gaf onze secretaris Mike Mannaart de aftrap met een presentatie over de plastic verontreiniging van onze zeeën en oceanen. Om hier grip op te krijgen is het belangrijk dat men de relatie tussen land en zee beter gaat begrijpen. Ruim 80% van al het plastic in zee is immers afkomstig van het land.

De volgende spreker was van Water Footprint Network en legde uit hoe men naast de ecologische voetafdruk en de CO2 uitstoot men ook de water footprint kan berekenen en kan nagaan hoe duurzaam die is. Hierbij wordt gekeken naar de herkomst van producten, hoeveel water de productie heeft gekost en welke impact het gebruik van dit water heeft op de omliggende omgeving. Nederland blijkt hierin nog een flinke slag te kunnen maken

De derde spreekster Caroline Leenders werkt in de financiële sector.. Mevr. Leenders is oprichter van de community of practice financial institutes and natural capital. Deze community heeft tot doel de impact van de financiële sector op het natuurlijk kapitaal te verminderen.

Na de presentaties was er ruimte voor een discussie. Deelnemers konden aansluiten bij één van de twee discussies gericht op Doel 14 of 15. De bevindingen van de discussie en de discussies uit de andere thematische sessies worden samengevoegd en gepresenteerd tijdens een speciale bijeenkomst in het najaar. Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u de website van de organisatie in de gaten houden.

BACK