KIMO en de VNG

Tijdens de AGM was er brede internationale interesse in de nieuwe samenwerking tussen KIMO en de VNG op onder andere het gebied van de Global Goals. Deze samenwerking kwam mooi tot uiting op het afsluitende congres. Hier sprak Jan van Zanen over de Global Goals, de nieuwe samenwerking en Expeditie Juttersgeluk dat volgend jaar gezamenlijk zal worden ondersteund. Zie ook de website van de VNG

AGM_6tm9112016 (69)Binnen de andere netwerken bestond een brede interesse in de samenwerking met de VNG en de focus die KIMO Nederland en België legt op de Global Goals. Gezien onze doelstellingen is het niet meer dan logisch dat KIMO de uitvoering van Global Goal 14, leven onder water, op zich neemt voor de kustgemeenten. Maar ook de Goals 13 (klimaat) 15 (leven op land) 12 (afval) en 11 (duurzame gemeenschappen) raken aan onze doelstellingen en passen in de integrale aanpak van KIMO. Dit wordt ook als zodanig door de VNG erkend.

Ook onze zusternetwerken konden zich hier in vinden en zien het als een kleine stap om vanuit onze voortrekkersrol op het gebied van zeeën en oceanen ook de koppeling te maken naar de Global Goals. Hiervoor zullen zij eveneens de samenwerking zoeken met de nationale gemeentelijke verenigingen in hun eigen landen. Jan van Zanen heeft hierbij de toezegging gedaan de andere voorzitters aan te sporen die samenwerking aan te gaan.

Om de samenwerking te bezegelen hebben de VNG, KIMO en Stichting Juttersgeluk een convenant getekend om komend jaar samen Expeditie Juttersgeluk te ondersteunen. In dit project komen een aantal Global Goals en gemeentelijke verantwoordelijkheden mooi samen. Door de gezamenlijke ondersteuning kan de expeditie komend jaar worden uitgerold naar alle kustgemeenten in Nederland.KIMO-VNG-JG

BACK