KIMO bespreekt containerverlies om toekomstige milieuvervuiling te voorkomen

Verlies van zeecontainers is een groot probleem, wereldwijd. Niet zozeer door het verlies van goederen op zich maar wel wat deze goederen met het zee- en kustmilieu doen. Begin december verloor het containerschip de ONE Apus meer dan 1800 containers. Dit verlies vond weliswaar plaats midden op de Stille Oceaan maar is voor KIMO wel aanleiding om dit milieuprobleem opnieuw onder de loep te nemen, want de ramp met de MSC Zoë is nog niet vergeten. Daarover zijn tijdens een internationale bijeenkomst bij de EU in 2019 reeds ook door KIMO bij DG Mare in Brussel 3 presentaties gegeven.

Sinds de containerramp met de Msc Zoë begin 2019 en het verlies vanaf de OOCL Rauma begin 2020 heeft KIMO namens alle kustgemeenten verschillende verzoeken voor strengere regelgeving bij de overheid ingediend.

Recente nieuwsberichten:
Dagblad van het Noorden 18 november – over sluiting vaarroute bij storm
Leeuwarder courant 3 december – over onderzoek naar oorzaken van containerverlies
Schuttevaer 12 november – Kustwacht waarschuwt nu grote en kleine schepen bij storm voor verlies van hun lading als ze langs de Waddeneilanden willen varen

Lees onze eerdere berichten hierover:
Weer containers overboord (4-3-2020)
Afval Msc Zoe blijft ons achtervolgen (25-7-2019)
Ministers reageren op aanbevelingen KIMO (28-5-2019)
Noordzeebodem bezaaid met afval (6-3-2019)

BACK