Redersvereniging 390x900

Jaarverslag Green Deal Visserij voor een Schone Zee 2017

De Green Deal Visserij voor een Schone Zee loopt nu al weer 3 jaar. Ook in 2017 is er weer veel gebeurd. Green Deals draaien om verbetering van het milieu door daadwerkelijke samenwerking tussen alle betrokken partijen van alle niveaus, van uitvoering tot strategisch beleidsniveau aan toe. Maar de kern is dat het werk in de praktijk moet gebeuren. De Green Deal Visserij voor een Schone Zee is 1 van de 3 mariene Green Deals van de ca. 180 Green Deals die er in totaal in Nederland zijn. Voor deze Green Deal hebben de betrokken partners  visserijhavens bezocht, is er hard gewerkt aan het verder opzetten van integrale afvalinzameling en is gewerkt aan meer draagvlak. Dit korte jaarverslag geeft een beeld van de hoofdpunten in 2017. Zie de bijlage voor het verslag.

GDVextJaarverslag2017

BACK