International boardmeeting KIMO Shetland

De vergadering van het internationale dagelijks bestuur van KIMO en landelijke netwerk coördinatoren op 7 en 8 mei op Shetland, viel samen met de hernieuwde aftrap van Fishing for Litter in twee havens: Lerwick en Scalloway. Zelfs de BBC Schotland was daarop afgekomen om aandacht aan te besteden. De nationale KIMO-Fishing for Litter coördinatoren, waaronder Jan Joris Midavaine, konden daarna hun rijke ervaringen uitwisselen.

De Den Helderse wethouder Kees Visser was afgevaardigd vanuit het Nederlands/Belgisch dagelijks bestuur. Tijdens het bestuursoverleg zijn diverse zaken besproken, waaronder twee resoluties voor vaststelling tijdens de AGM: containertransporten en luchtvervuiling door schepen. Daarnaast is het huidige functioneren van het internationale secretariaat en diens relatie met de nationale secretariaten bediscussieerd. De conclusie was dat het secretariaat een grote professionaliseringsslag heeft gemaakt. Ook wordt nu sterk samengewerkt met de nationale secretariaten (Nederland/België, Duitsland, Denemarken, Faeröer, Verenigd Koningrijk en Zweden). Nederland vervult hierbij een strategische rol i.v.m. de lobby naar Brussel.

Lobby
Er is succesvol gelobbyd waardoor KIMO Nederland en België en KIMO Internationaal nu bestuurlijke vertegenwoordigers op 4 juli naar een overleg van de Europese Commissie afvaardigen om te praten over de containerproblematiek van de MSC Zoë. We zijn nu ook door de Europese Commissie uitgenodigd om mee te praten over de milieueffecten van visnetten en hoe daar mee om te gaan. KIMO zit eveneens, als secretariaat, in het milieuoverleg van het samenwerkingsverband van 14 Noord-Oost Atlantische landen en de EU, OSPAR (ICG-ML). Hiermee heeft onze organisatie bij de bestuursorganen internationale bekendheid verworven en worden we als serieuze gesprekspartner gezien. En onze lobby is effectief, denk hierbij aan het opnemen van Fishing for Litter in de dit voorjaar vastgestelde Europese Havenontvangstrichtlijn, als nieuwe afvalstroom “passief opgevist afval”. Dit alles zijn allemaal redenen om het contract met het internationaal secretariaat voor de komende periode te verlengen.

Nationale coördinatoren
De nationale coördinatoren hebben ook vergaderd. Belangrijke punten waren daar onder meer: verdergaande samenwerking tussen de nationale netwerken en ook meer projecten gezamenlijk gaan oppakken.

Het waren zeer nuttige bijeenkomsten en het was goed om onze collega’s weer te zien.

Lees twee media-vermeldingen:
Shetland times
Shetland news

BACK