Internationaal

KIMO Internationaal

2014-11-20 loge kimo leden2016 wordt een interessant jaar voor KIMO Nederland en België binnen het internationale speelveld. Niet alleen door het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie, maar ook door een mogelijke herverdeling van taken binnen het Internationale KIMO netwerk.

Het internationaal secretariaat van KIMO heeft het financieel zwaar. Dit komt onder andere door het wegvallen van leden in het netwerk, o.a. in Noorwegen en de Baltische staten. Om uit deze situatie te komen heeft het internationaal secretariaat gevraagd een aantal voorstellen te doen, maar een inkrimping van hun taken, zeker qua internationale vertegenwoordiging maakt daar deel van uit.

KIMO Nederland en België erkent het belang van het internationale secretariaat en de internationale samenwerking van de nationale KIMO afdelingen. Deze geeft ons immers een bredere reikwijdte en meer slagvaardigheid binnen Europa. Daarnaast heeft KIMO Nederland en België een bijzondere positie doordat in Nederland alle kustgemeenten lid zijn plus een drietal gemeenten in Vlaanderen is onze afdeling sterk en gezond.

Wij hebben dan ook aangegeven het internationale secretariaat te willen helpen, mits er drastische stappen worden genomen om de financiën weer op orde te krijgen. Hierbij valt te denken aan

  • Het werven van nieuwe leden: Hiervoor zal een concreet actieplan gemaakt moeten worden om per nationale tak meer leden te werven en de verloren landen weer terug te winnen.
  • Het verwerven van externe financiën: Hierbij valt te denken aan participatie in brede internationale projecten die externe financiën opleveren. Zoals KIMO Nederland en België heeft gedaan met het project CleanSea.
  • Het terugdringen van de kosten: Dit betekent het afstoten van taken naar de verschillende nationale afdelingen.

Hierbij is vooral het laatste punt van belang aangezien het secretariaat op de Shetlands is gevestigd. Hierdoor wordt het bijwonen van internationale congressen een dure bezigheid. Er ligt dan ook een voorstel om een afgevaardigde van de meest nabije KIMO afdeling naar internationale congressen te sturen. Voor KIMO Nederland en België betekent dit de vertegenwoordiging van het KIMO netwerk in Brussel en de OSPAR bijeenkomsten. Dit is de afgelopen maanden al voor een deel door ons uitgevoerd.

KIMO Nederland en België en de Europese Commissie

EU logoDe Oslo Parijs Conventie(OSPAR)

OSPAR, de regionale zeeconventie voor o.a. de Noordzee, had op 9 december een vergadering in Rotterdam waarvoor KIMO was uitgenodigd. Daar hebben we meegepraat over de bronaanpak van de vervuiling door microplastics van de zee. Goed om hierbij te zijn en positief-kritische vragen te kunnen stellen over de aanpak van dit probleem. Meer Info

High Level Meeting on Short Sea Shipping in Amsterdam

In het kader van het Nederlands voorzitterschap van de EU was dit overleg op 15 februari over kustvaart georganiseerd, met duurzaamheid als accent. Er waren vertegenwoordigers uit diverse EU-lidstaten en veel uit de scheepvaartsector. Dit was bijzonder goed voor het opdoen van contacten met het Ministerie van I&M, de EU en de scheepvaartsector. Nieuw was een blijk op financierings-mogelijkheden voor havens en reders. Meer info

Comité voor de Perifere Maritieme Regio’s (CPMR), overleg in Haarlem

Vanwege onze contacten met vertegenwoordigers in Nederland zijn de voorzitter en secretaris uitgenodigd voor een kennismaking met het politiek bureau van CPMR op 19 februari in Haarlem. Dit samenwerkingsverband van 160 regio’s in Europa, heeft een belangrijke focus op de zee en heeft ook een Noordzee Commissie (NSC). Er is gesproken met o.a. de voorzitter de heer Vasco Cordeiro en Cees Loggen, gedeputeerd van Noord-Holland. CPMR kan een belangrijke partner zijn voor lobby over de aanpak van bedreigingen van de zee richting de EU. Meer info

European Sustainable Shipping Forum, subgroup Port Reception Facilities in Brussel

KIMO Nederland & België was na een bezoek aan het Directoraat Generaal Transport eind afgelopen jaar uitgenodigd om deel te nemen aan dit forum van lidstaten en andere belangenpartijen die de Europese Commissie adviseren over de aanpassing van de Havenontvangst Richtlijn. Op 3 maart is de secretaris naar het 4de overleg in Brussel geweest. Daar is ons Fishing For Litter programma voor het voetlicht gebracht en KIMO genoemd als de belangenbehartiger van gemeenten. Als resultaat zijn we tijdens het overleg uitgenodigd om als KIMO specifiek te gaan adviseren over de aanpassing van deze richtlijn op het gebied van afval afkomstig uit de visserij. Dit wordt nu opgestart waarbij we KIMO International en de visserijorganisaties expliciet gaan betrekken.

 

 

 

BACK