Intensievere samenwerking en borging van initiatieven binnen Green Deal Schone Stranden

De Green Deal Schone Stranden is het vierde jaar ingegaan. Partijen weten elkaar te vinden en de Landelijke Stranddagen, Strandverkiezingen en Brede Bijeenkomst worden goed bezocht. Gemeenten en vrijwilligersinitiatieven werken samen aan het schoonmaken van het strand en ook de hoeveelheid Green Key gecertificeerde paviljoens neemt toe.

De Schoonste Strandenverkiezing en Beste Strandpaviljoen Verkiezing gaan met intensievere samenwerking verder onder de naam Strandverkiezingen. Ook wordt de hoeveelheid My Beach locaties uitgebreid tot 21. Door vereenvoudiging van methodieken zal er meer zelfmonitoring toegepast worden om maatregelen genomen vanuit de Green Deal effectief te kunnen meten. Ook zullen paviljoenhouders door een Strandwinkel gestimuleerd worden zo min mogelijk wegwerpmaterialen aan te bieden en betere faciliteiten te bieden voor inzameling van klein afval.

BBGDSS1

Nieuwe partners

Graag verwelkomen we Recycle Valley als nieuwe partner in de Green Deal Schone Stranden. Recycle Valley is zes jaar geleden opgezet in Amsterdam Nieuw-West door Arnout Schaap. De organisatie richt zich op zwerfafvaleducatie en bewustzijn met onder meer het programma Beach Busters, waarbij gehuld in vrolijke pakken, badgasten op een positieve manier bewust gemaakt worden over strandafval. En 12 Summits een project waarbij Recycle Valley samen met natuurliefhebbers het hoogste punt van elke provincie beklimmen en ondertussen met prikstukken de wandelroutes schoonmaken. Veel van deze summits zijn duinen. Goede acties die prima aansluiten bij de doelstelling van de Green Deal.

Borging van initiatieven door middel van My Beach.

Een My Beach locatie is een stuk strand nabij een strandpaviljoen. Binnen deze proeftuin wordt geëxperimenteerd met innovatieve ideeën tot het reduceren van afval en stimuleren van goed afvalgedrag. Op een My Beach locatie is de paviljoenhouder samen met de kustgemeente, leveranciers en vrijwilligersinitiatieven gecommitteerd net dat beetje extra te doen tot het schoonmaken en -houden van het strand. De partijen hebben een trekkersrol met het doel dat andere ondernemers volgen en een duurzaamheidsslag wordt behaald langs de gehele Nederlandse kust.

De Vereniging van Kustgemeenten (KIMO Nederland en België) en Strand Nederland werken in 2018 samen om de hoeveelheid My Beach locaties te vergroten van 8 naar 21. Tijdens locatiebezoeken wordt overleg gevoerd op welke manier de paviljoenhouder zijn ambitie tot het schoner maken en -houden van het strand vorm wil geven. Daarnaast zal tijdens dit bezoek een meting uitgevoerd worden naar de schoonheid van het strand. Ook wordt de paviljoenhouders geleerd hoe zij de monitoring in de toekomst zelf kunnen uitvoeren.

BBGDSS2

 

BACK