In één nacht 20.000 kuub afval in zee

In de eerste week van januari 2019 verloor de MSC Zoe 291 containers. Dit had een grote hoeveelheid afval op de stranden van de Waddeneilanden tot gevolg. De containers zijn nu gelokaliseerd en de berging is begonnen. Op de stranden is al tonnen aan afval opgeruimd. Ook de vissers helpen actief mee. Welke websites houdt u in de gaten voor updates en wat doet KIMO?

Fishing for Litter

Vissers halen van alles binnenboord: afval van het vasteland, dat via de rivieren in zee is gekomen, spullen die van vrachtschepen overboord zijn geslagen, rommel die van schepen in zee is gedumpt en ook resten van vistuig. Nu komt daar een nieuw bron bij. Een kort rekensommetje leert ons dat het gaat om 67,8m3 * 291 containers = 19729,8 kuub. Dit is ruim 20.000m3 aan afval.

Containers lijken massief maar ze zijn niet sterk. Zodra een container boven water wordt getild, scheuren de wanden door de druk van het water dat erin zit. Dan komt de inhoud in zee terecht.

De verwachting is dat de komende periode, mogelijk jaren, nog veel afval opgevist zal gaan worden. Dit zal consequenties hebben voor het huidige Fishing for Litter programma. De mogelijkheid bestaat dat grote hoeveelheden afval door de vissers in het gebied van de ramp worden opgevist. Recentelijk zijn alle 12 Nederlandse vissershavens voorzien van nieuwe Big Bags. Met een totaal aan 3.500 grote Big Bags (90x90x110) en 950 kleinere Big Bags (50x50x100) kan bemanning van de Fishing for Litter vloot even vooruit. Wel worden de voorraden en de hoeveelheid afgevoerd afval nauwlettend in de gaten gehouden.

Brief aan het ministerie

KIMO heeft in 2008 reeds vragen gesteld en gewaarschuwd voor de wijze van vervoer van enorme hoeveelheden containers. Direct na het plaatsvinden van de ramp is er opnieuw een brief opgesteld aan het ministerie. Middels deze brief spreken de Nederlandse kustgemeenten steun uit aan de getroffen Waddengemeenten. Daarnaast spreken wij onze grote zorgen uit over de nasleep van deze ramp en de huidige ontwikkelingen en aanpak van containerschepen.

Het baart KIMO grote zorgen dat containers zo gemakkelijk overboord kunnen slaan. Niet alleen vormen deze containers een gevaar voor de scheepvaart en de visserij voor de kust, maar wanneer een container op het strand aanspoelt, kan er ook direct gevaar ontstaan voor de bewoners en toeristen van kustgemeenten. In de brief stelt KIMO een aanpak voor op de korte en lange termijn.

Voor de korte termijn:

  1. Overleg met de kustgemeenten te voeren over hoe dit probleem op te pakken, en dit nader uit te werken door bijvoorbeeld het opzetten van een “taskforce containertransport op zee”;
  2. Minimaal adequater toezicht en handhaving op het beladen en sjorren van de zeecontainers, o.a. middels het verbeteren van toezicht en handhaving van dit soort transporten middels het Cargo Management Systeem (CMS).

Voor de lange termijn:

  1. Het uitvoeren van een onderzoek naar de wijze van laden en vastzetten van containers op schepen en het management van hun vaarroutes;
  2. Het opzetten en toepassen van een adequaat Vessel Traffic Management (VTM) systeem, zeker voor transporten nabij kwetsbare natuurgebieden als het Waddengebied;
  3. Verplichten dat de zeecontainers worden voorzien van chips, waarmee aan de buitenkant van de zeecontainer af te lezen is, welke inhoud de container bevat en of deze gevaarlijke/giftige stoffen bevat.
  4. Verplichting van het toepassen GPS-markers op containers met gevaarlijke lading;
  5. Lobby bij de EU, OSPAR en de Internationale Maritieme Organisatie om de punten 4, 5 en 6 door te laten voeren.

 

Tenslotte zijn op verschillende websites updates te lezen over de berging van de containers:

Rijkswaterstaat

Veiligheidsregio Fryslan

Kustwacht

Een opname van NOS op 3 geeft een goede en beknopte inleiding tot container vervoer:

 

 

 

 

 

 

 

BACK