Het symposium “De Kracht van de Kust” was een groot succes!

Het symposium “De Kracht van de Kust” dat op 8 oktober in Castricum werd gehouden was een groot succes. Na een warme welkom door mevrouw Pelzer, wethouder van Castricum gaf KIMO voorzitter de heer te Beest een korte inleiding en opende de nieuwe KIMO-website op ludieke wijze. Vervolgens werd door een vertegenwoordiger van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan de heer te Beest de brochure “Nieuw elan in Gemeentelijke Internationale Samenwerking, duurzame basis” uitgereikt met hierin een groot artikel over KIMO, waar wij als organisatie bijzonder blij mee zijn.

Vervolgens waren er interessante presentaties. De heer Rijpstra, burgemeester van Noordwijk ging op indringende wijze in op de problematiek van zwemveiligheid langs de Noordzeekust, er zijn duidelijk nog acties noodzakelijk om het aantal incidenten terug te brengen. De heer Veerman van KIMO Nederland en België zette de activiteiten van KIMO op een duidelijke wijze uiteen. Samen met de lidgemeenten, ministeries en andere partners worden er veel projecten op het gebied van afval op zee en duurzaamheid uitgevoerd. Op het vlak van internationale samenwerking heeft KIMO met haar ledennetwerk van ca. 150 Noord-Europese kustgemeenten, een duidelijke stem in internationale organisaties als IMO, OSPAR en HELCOM. De strandvonder van de Gemeente Castricum, de heer Bakker gaf een uiteenzetting van het werk van de strandvonder binnen een gemeente. In dat werkveld lopen gemeenten aan tegen aangespoeld afval en goederen, een duidelijke link met het werk van KIMO. Als laatste spreker gaf de heer Wienen, burgemeester van Katwijk, een duidelijk en aansprekende uiteenzetting over de stand van zaken t.a.v. kustverdediging in Nederland. Ook hier zijn er diverse ontwikkelingen die van belang zijn voor de kustgemeenten.

overeenkomstHierna was het tijd voor de ondertekening van het lidmaatschap van KIMO Nederland en België door mevrouw Pelzer en de heer te Beest. Castricum werd van harte welkom geheten binnen het KIMO-verband. De kustlijn van Nederland is met Castricum nu gesloten door de leden van KIMO, een feestelijke gebeurtenis. KIMO gaat verder met het behartigen van de gemeentelijke belangen, want wij zijn er voor u! Dit is heel noodzakelijk want kust- en zee-thema’s zijn zeer actueel en kennen een grote dynamiek.

BACK