Green Deal wordt Programma Visserij voor een Schone Zee

De Green Deal Visserij voor een Schone Zee beleefde in 2020 zijn zesde jaar. Een jaar waarin ondanks de uitbraak van het Corona virus veel is gebeurd. Door pilotprojecten, samenwerkingen en korte lijnen, zijn de voorzieningen op de havens verbeterd, wordt er gewerkt aan gedragsverandering en is de Fishing for Litter vloot enorm uitgebreid. De leden van de Green Deal hebben besloten om de activiteiten in 2021 voort te zetten voor weer een periode van drie jaar in de vorm van een programma Visserij voor een Schone Zee.

Partner (pilot)projecte
In het begin van 2020 is opgeroepen tot het delen van pilotprojectideeën. Er werden een aantal pilotprojecten geselecteerd om tot uitvoer te brengen: recycling van visnetten door Impact Recycling bij Bek & Verburg en Groningen Seaports en een hard-copy afvalspoorboekje door KIMO Nederland en België. Los van de pilotprojecten waren verschillende partners ook actief met kennisontwikkeling en verbeteren van afvalvoorzieningen. Vooral rond het thema netafval is in 2020 veel kennis verzameld. Onder andere KIMO Internationaal, Stichting de Noordzee en Wageningen University & Research schreven rapporten over dit onderwerp.

Afhandeling containerramp MSC Zoë
In het begin van 2019 verloor het containerschip de MSC Zoë 342 containers boven de Waddeneilanden met een enorme impact op de jarenlange inspanningen van de Green Deal op het schoonmaken van de Noordzee. Na het bergen van het overgrote deel van het afval werd besloten de resterende 800.000 kg afval op de zeebodem niet te ruimen. Rijkswaterstaat is met KIMO Nederland en België en de overige Green Deal partners overeengekomen het extra opgehaald afval in 2019 en 2020 binnen het Fishing for Litter project voor de Noordelijke havens te vergoeden middels een voorschot regeling op de claim van het Fishing for Litter project bij de verzekeraar van de rederij.

SUP EN PRF
Internationaal is er veel interesse in de benadering die de Nederlandse stakeholders hebben gekozen ten aanzien van de aanpak van afvalinzameling in visserijhavens en nuttig toepassen van de grondstoffen. Als partners in de Green Deal deelden we onze kennis in Brussel. In februari brachten we onze adviezen tijdens bijeenkomsten van Intergroep Seas, Rivers and Oceans (SEARICA) en DG Mare over de Wegwerpplastic Richtlijn en Havenontvangstrichtlijn. We hebben vooral aangegeven dat het gewenst is alles zo gemakkelijk mogelijk te houden en dat de vissers niet de lasten zouden moeten dragen van het invoeren van Extended Producer Responsibility. Gedurende 2020 kregen de bijeenkomsten navolging door het ontwerpen van beleid voor de richtlijnen en vergaderingen van NEN over geharmoniseerde Europese standaarden.

Lees ook het jaarverslag van fishing for litter

In de Green Deal Visserij voor een Schone Zee zijn de deelnemende partijen overeengekomen dat de maritieme afvalkringloop gesloten moet worden door middel van afvalpreventie, afvalmanagement in de havens en door afgiftemaximalisatie van verschillende afvalstromen vanuit de visserij.

BACK