Green Deal Visserij voor een Schone Zee en Fishing for Litter

KIMO Nederland en België voert het secretariaat van de Green Deals Visserij voor een Schone Zee en Schone Stranden. Hiernaast wordt het project Fishing for Litter opnieuw vormgegeven, waarbij een verband wordt gelegd met de Green Deals. Door deze projecten is veel contact met de belanghebbenden: gemeenten, visserijorganisaties, paviljoenhouders. Er zijn de afgelopen periode weer diverse overleggen georganiseerd. Voor de  Green Deal Visserij is er overleg geweest met vertegenwoordigers van visserijhavens in het Waddengebied (in Leeuwarden) . Daarna ook in Stellendam om met vertegenwoordigers van vissershavens in het andere deel van Nederland te spreken. Doel van de overleggen was om het proces van de inzameling van visserijgerelateerd afval per haven duidelijk te krijgen. Hieronder een verslag van het overleg in Stellendam:

Op 28 november jl. was een overleg georganiseerd over de inzameling van visserij gerelateerd afval in de vissershaven van Stellendam. Dit overleg maakt onderdeel uit van de activiteiten van de Green Deal Visserij voor een Schone Zee. Het had tot doel om te achterhalen hoe de afvalinzameling in de havens nu loopt. Gespreksbegeleiders waren van KIMO Nederland en België en adviesbureau Wing. De vergadering werd bezocht door vertegenwoordigers van visserijhavens, visserijorganisaties, kustgemeenten, allen uit Zuid- en Noord-Holland en Zeeland. Ook waren het Ministerie van I&M, veel afvalverwerkers en de ECNC Land & Sea Group aanwezig. Er was hiervoor al een bijeenkomst georganiseerd voor de havens in het Waddengebied, zodat er nu een beeld is van heel Nederland. De overeenkomsten en verschillen tussen de havens werden een stuk duidelijker en zullen meegenomen worden in een advies voor verbetering. Het devies is: maak afvalafgifte voor de visserman en de haven zo makkelijk mogelijk.

Na afloop van de zeer constructieve vergadering werd een rol zakken voor de inzamelingen van pluis en een kleine big bag voor huisvuil uitgedeeld. Afgewerkt pluis kan met de eerste eenvoudig aan boord worden opgeborgen. Met die laatste kunnen vuilniszakken beter aan boord worden opgeslagen en zonder zwerfafval te veroorzaken worden neergezet op de havenkade. De zakken werden overhandigd aan de afslag van de haven van Stellendam. Vertegenwoordigers van Vissersvereniging Zuidwest, VisNed, KIMO Nederland en België en Wageningen Economic Research woonden de overhandiging bij (zie foto). Deze actie is onderdeel van een pilot die ook draait in Harlingen en als test goede resultaten scoorde in IJmuiden. Door dit initiatief komt de visserijsector door het gebruik van eenvoudige middelen weer een stap dichterbij een duurzaam gebruik van de zee. Het initiatief verdient zeker verbreding en navolging.

BACK