Gijzeling KIMO Big Bag beëindigd

Woensdag 10 april sprak de commissie Infrastructuur en Waterstaat in een Rondetafelgesprek met deskundigen over de afhandeling van containerramp MSC Zoë. Zorgen over goede afhandeling van schades blijft, waarbij de oprichting van een fonds mogelijkheden kan bieden. De Inspectie Leefomgeving en Transport voert komende tijd controles op, maar is verder gebonden aan internationale afspraken. De ronde tafel deelde de ervaring dat het schort aan gecoördineerd crisismanagement. Een mogelijk antwoord hierop is een “GRIP-groen”. Ook Fishing for Litter als effectief project om de zee op te schonen kwam ter sprake.

 

Haal de verantwoording van de schouders van de aanpakkers

Ineke van Gent, burgemeester van Schiermonnikoog laat weten dat de eilanders aanpakkers zijn. Maar is van mening dat het Rijk niet stil mag blijven zitten als het om een nationale ramp gaat. Het samenwerkingsverband de Waddeneilanden stelt dat een dergelijke ecologische ramp gelijk getrokken moet worden met die van een olieramp. “Vrijwilligers doen waardevol werk, maar dit moet aanvullend zijn op dat van professionals” aldus van Gent.

 

“Vrijwilligers doen waardevol werk, maar dit moet aanvullend zijn op dat van professionals”

 

Schade is nog niet afgehandeld

Wanneer het gaat om verzekeraars is de afhandeling van schades een lang traject. Kamerlid Futselaar bedankte de vrijwilligers en met nadruk de vissers voor het waardevolle werk dat ze zonder vergoeding verrichten en stelde de vraag of het mogelijk zou zijn dat de overheid vergoedingen voorfinanciert. Op deze vraag is tijdens de hoorzitting geen duidelijk antwoord gegeven. Er wordt één en ander afgehandeld samen met de landsadvocaat en een vergadering staat gepland. Verschillende partijen noemen als oplossing het oprichten van een fonds.

 

Fishing for Litter heeft de aandacht

Johan Nooitgedagt van de Nederlandse Vissersbond heeft een pleidooi gehouden voor het politiek en financieel ondersteunen van het Fishing for Litter project.  “Het gevolg van grote hoeveelheden afval in zee is dat vissers hun visgronden ervaren als vuilstort in plaats van natuurgebied. Ze mijden visgronden, ervaren een trage benadering tot opruimen van MSC Zoë afval en voelen zich belemmerd.  Tenslotte voelt de visserij zich ondergewaardeerd door het uitblijven van een reactie van de reder.” Vissers nemen opgevist afval mee aan land. Wanneer geen budget vrijgemaakt kan worden, zullen door een toename in de hoeveelheid opgevist vuil financiële uitdagingen kunnen ontstaan om het Fishing for Litter project te laten groeien. “Wat nodig is, is een fonds voor de komende 10 jaar” aldus Nooitgedagt. Tenslotte ligt er een aanbod van de vissers om gericht te vissen op vuil zodat ze snel weer kunnen vissen in een schone zee.

 

“Het gevolg van grote hoeveelheden afval in zee is dat vissers hun visgronden ervaren als vuilstort in plaats van natuurgebied.”

 

Opvallende afwezigheid

KIMO is zeer dankbaar voor de inspanningen van verschillende aanwezigen die de belangen van de kustgemeenten en de Fishing for Litter vloot goed vertegenwoordigden. De vereniging van kustgemeenten kent twee internationale resoluties (RESL 1/05 en RESL 1/08) die het transport per container aankaarten. Daarnaast werd een brief geschreven aan de minister met verschillende aanbevelingen. Hierop is de commissie nog op gewezen met een tweede brief vlak voor de hoorzitting. Helaas heeft dit niet tot een uitnodiging geleidt. Wel hebben veel mensen weer over KIMO en Fishing for Litter gelezen. Er vinden constructieve gesprekken plaats en we zullen toewerken naar intensievere lobby om maatregelen te nemen tegen het verlies van containers op zee en zorg dragen dat vissers gestimuleerd blijven in hun deelname om de zee schoon te maken. Er is inmiddels een debat aangevraagd over de afhandeling van de containerramp en het verlies van containers zal ook besproken worden tijdens het Algemeen Overleg Maritiem op 29 mei waarvoor we een uitnodiging hebben ontvangen.

 

Big Bag niet welkom bij hoorzitting

Vlak voor de hoorzitting werd de meegebrachte Big Bag bij de controlepoortjes bestempeld als gevaarlijk demonstratiemateriaal en in beslag genomen. Gelukkig mocht deze na afloop wel weer mee naar huis.

 

IMG-20190410-WA0006-2

 

 

 

BACK