Gemeente Texel ondertekent Green Deal Visserij

DSC_5696Op het HavenVIStijn in Oudeschild is het project “Het is wel Pluis” feestelijk voortgezet. Ter ere van dit project, een initiatief van de lokale vissers en KIMO Nederland en België is de Gemeente Texel toegetreden tot de Green Deal Visserij voor een Schone Zee. De Green Deal werd ’s middags om 14.00 uur op het HavenVIStijn ondertekend door de wethouder van Texel, mevrouw Hennie Huisman-Peelen en KIMO Nederland en België bestuurslid, mevrouw Jacqueline van Dongen, wethouder van Den Helder. Namens het ministerie van I en M, de opdrachtgever voor de Green Deal Visserij voor een Schone Zee, ondertekening in oudeschild 3was mevrouw Mareike Erfeling van Rijkswaterstaat aanwezig om toe te zien op de ondertekening.

Naast de inzameling van oud pluis zullen ook oude netten worden ingezameld. Deze worden vervolgens door Healthy Seas gerecycled tot sokken en zwemkleding. Voor deze samenwerking tussen KIMO Nederland en België en Healthy Seas is een convenant getekend door Mevrouw van Dongen en de heer Rob Wolters van Healthy Seas.

ondertekening in oudeschild 1Het Pluis waar we hier over spreken is een beschermlaag van touwtjes die vissers aanbrengen onder hun netten om slijtage tegen te gaan. Het pluis vormt als het ware een beschermlaag tussen de zeebodem en het netwerk. Het pluis moet met regelmaat worden vervangen omdat het wegslijt. “Het is wel Pluis” is een initiatief van KIMO en de Texelse vissers. De insteek is dat de vissers hun oude pluis mee terugnemen naar de kade. In ruil voor dit pluis krijgen ze een kleine vergoeding die naar de KNRM gaat. Het project heeft tot eind 2015 gedraaid als pilot en wordt nu dus voortgezet. Daarnaast zal worden gekeken of het Texel - Green Deal DSC_5717project over andere vissershavens kan worden uitgerold. Dit zal samen gebeuren met de inzameling van oude netten voor het Healthy Seas project. Één van de havens die hier geschikt voor zou zijn is de have van Den Oever. Het was dan ook leuk dat de heer Th.J. Meskers van de Gemeente Hollands Kroon en bestuurslid van KIMO Nederland en België  alvast een kijkje kwam nemen.

Naast “Het is wel Pluis” en Healthy Seas omvat de Green Deal Visserij voor een Schone Zee nog andere projecten en initiatieven. Zo wordt er DSC_5694in het programma Vispluis Vrij gezocht naar een duurzaam alternatief of een ander netontwerp dat het Pluis overbodig zou maken. Verder wordt er met vissers gewerkt aan het zo veel mogelijk scheiden van afvalstromen aan boord van de kotters. (huishoudelijk, bedrijfsafval, Fishing for Litters afval, netten en pluis) Maar natuurlijk ook aan goede faciliteiten aan de wal om de verschillende stromen aan te kunnen leveren en daar te verwerken.

Om al deze stromen goed te laten verlopen en te begeleiden is het 20160813_173339belangrijk dat alle stakeholders zijn aangesloten. De toetreding van de Gemeente Texel als partner binnen de Green Deal Visserij is hierin een belangrijke stap. Als kustgemeente en vissershaven is Texel nauw betrokken bij de visserij.

Bronnen:
Headfoto: Visserijnieuws             foto 3: Texelse Courant

foto 1: Texelse Courant                 foto 4: Visserijnieuws

foto 2: Texelse Courant                 foto 5: KIMO

BACK