Green Deal Visserij voor een Schone Zee

De Green Deal Visserij voor een Schone Zee is op initiatief van KIMO in 2015 van start gegaan. De Green Deal Visserij wortelt in een lange traditie van samenwerking tussen KIMO en de visserijsector. Met het lang lopende Fishing for Litter project en de bijdrage van KIMO aan het Europese onderzoeksprogramma CleanSea over de jaren 2013-2015 is een sterk fundament gelegd voor deze Green Deal. Samen met het Ministerie van I&M, de visserijsector en de afvalverwerkingsindustrie pakken we de vervuiling van de zee actief aan.

big bag ffl2Fishing for Litter

Het succesvolle Fishing for Litter programma wordt ook dit jaar voortgezet, gelijktijdig wordt de aanpak eerst doorgelicht door een externe adviseur om financiering en contacten inzichtelijk te krijgen

 

Pluis 2Pluis

In de laatste maanden van 2015 is in de haven van Oudenschild op Texel een pilot gestart voor het inzamelen van oud pluis. Pluis wordt gebruikt om de slijtage van netten tegen te gaan. Het oude pluis is bij dit project via een gesubsidieerde statiegeldregeling ingezameld voor recycling. De opbrengsten van het statiegeld werd door de vissers overgemaakt aan de KNRM. In 2016 willen we het project verder gaan uitbreiden.

Texel2Waddenzee Ecoports

Samen met Waddenzeehavens wordt gekeken naar de mogelijkheden voor de aanpak van afval in deze regio. Het eerste overleg met hen is geweest, koppeling aan de Green Deal Visserij wordt besproken.

BACK