EU Havenontvangstrichtlijn

Deelname aan Fishing for Litter op basis van vrijwilligheid en EU lidstaten mogen inzameling en financiering van de inzameling van dit afval zelf regelen als insteek bij nieuwe Europese Havenontvangsrichtlijn.

De Europese Havenontvangstrichtlijn wordt herzien. Deze richtlijn regelt ook de ontvangst van afval uit de visserijsector. De concepttekst is nu gepubliceerd waarin voor het eerst de inzameling van Fishing for Litter afval (daarin genoemd: passief opgevist afval) en netwerk zijn opgenomen. Discussies over de definitieve tekst zijn gaande, waarbij zowel commentaar vanuit o.a. ministeries, de havens als visserijsector zijn ingediend. De insteek hierbij is o.a. dat deelname aan Fishing for Litter op basis van vrijwilligheid gebeurt en dat de EU lidstaten de inzameling en financiering van de inzameling van dit afval zelf moeten kunnen regelen. Zodra de definitieve tekst beschikbaar is zullen wij u weer informeren.

BACK