Europees nieuws

KIMO is niet alleen een Nederlandse organisatie. Het is een internationaal netwerk met leden in België, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Denemarken en partners in Duitsland en Noorwegen. De invloed van KIMO rijkt ver buiten de grens. Lees meer over welke belangrijke internationale momenten er de afgelopen maanden plaatsvonden.

Vergaderen in Brussel
In mei vergaderden coördinatoren en bestuursleden van KIMO drie dagen in het hart van Europa: Brussel. Er werden bezoeken gebracht aan Europêche, het Committee of the Regions en DG MARE. Het werk van KIMO werd aangemoedigd door alle partijen wat netwerk verbredend heeft uitgepakt. Maar bovenal waren de vergaderingen van belang in het verstevigen internationale KIMO netwerk.

Zo is er uitvoerig gesproken over het project Fishing for Litter en wordt er internationaal meegekeken aan het afmaken van het afvalspoorboekje voor de Nederlandse havens. Kan het een idee zijn om het afvalspoorboekje door te ontwikkelen voor havens elders in Europa? Ook vond een gesprek plaats met het Belgische ministerie van Leefmilieu. In België wordt het project Fishing for Litter namelijk gefinancierd en gecoördineerd door de overheid.

Ondertussen hebben verschillende internationale gesprekken plaatsgevonden. In de eerste week van september zullen KIMO coördinatoren verder spreken over mogelijkheden tot uitbreiding en verbetering van Fishing for Litter. In diezelfde week zal een delegatie uit België Nederland bezoeken om met eigen ogen te zien hoe we in onze havens omgaan met integraal afvalbeheer. Dit vormt de kans en opening om ook voor onze (toekomstige) Belgische leden, de Stad Nieuwpoort, de Stad Oostende en de Stad Zeebrugge afvalspoorboekjes te ontwikkelen.

De Haven Ontvangst Richtlijn
De Europese Havenontvangstrichtlijn wordt herzien. Deze richtlijn regelt ook de ontvangst van afval uit de visserijsector. De concepttekst is nu gepubliceerd waarin voor het eerst de inzameling van Fishing for Litter afval (daarin genoemd: passief opgevist afval) is opgenomen. Discussies over de definitieve tekst zijn gaande, waarbij zowel commentaar vanuit o.a. ministeries, de havens als visserijsector zijn ingediend. De insteek van KIMO hierbij is o.a. dat deelname aan Fishing for Litter op basis van vrijwilligheid gebeurt en dat de EU lidstaten de inzameling en financiering van de inzameling van dit afval zelf moeten kunnen regelen. Zodra de definitieve tekst beschikbaar is zullen wij u weer informeren.

Waait de Green Deal Visserij voor een Schone Zee over naar Ierland?
Ierland is geïnteresseerd in het opzetten van een zee-gerichte Green Deal zoals Nederland doet en wil er graag meer over weten. Daarom zijn Bopp van Dessel (directeur van ProSea), Maarten Drijver (voorzitter van VisNed) en Mike Mannaart (secretaris van KIMO en Green Deal Visserij) in Ierland op bezoek geweest. zij werden begeleid door mw. Catherine Barrett van Ierland’s zeevoedsel ontwikkelingsorganisatie (BIM).

De Nederlanders hebben presentaties gegeven in Kinsale Harbour en op de visserijschool van Castletownbere en ervaringen gedeeld. De Ieren zijn zeer enthousiast en werken al in 9 havens mee aan Fishing for Litter, dat mogelijk gaat worden uitgebreid naar 11 havens. Ze zijn zeer sociaal betrokken en bezig met milieuthema’s en de kansen voor een Green Deal lijken daarom zeer zeker aanwezig.

BACK