Er wordt niet alleen vis gevangen: Catching the Potential

Op 28 mei 2020 was de start van Catching the Potential (CtP) een samenwerkingsproject van partners uit zeven verschillende Europese lidstaten. Het project heeft tot doel om een Europese/internationale standaard te ontwikkelen op het gebied van duurzaamheidstraining voor vissers.

Aanleiding project
Het beroep van een visser is de afgelopen 10 tot 20 jaar sterk veranderd. Er wordt meer gevraagd op het gebied van ondernemerschap en duurzaamheid. Complexe (inter)nationale wet- en regelgeving, toegenomen concurrentie met gekweekte visproducten en een grotere vraag naar verantwoorde en duurzame visproducten zijn ontwikkelingen waar je als visser mee te kampen hebt. Om als visser succesvol te kunnen blijven opereren in een veranderende wereld, moet ook de kennis en kunde van vissers zich door ontwikkelen om deze veranderingen het hoofd te bieden.

“Het ontwikkelen van een internationale standaard is een uitdaging. In vergelijking met bijvoorbeeld de koopvaardij is de visserij veel meer divers van aard. Je hebt te maken met grote verschillen in vistechnieken, visgebieden, talen, dialecten en culturen om slechts enkele verschillen te benoemen. Zo zijn al duidelijke verschillen binnen Nederland te bemerken tussen de Noord en de Zuid, laat staan als je de grens over gaat” – Tim Haasnoot, ProSea

5 Stappen projectHet CtP-project bestaat uit drie stappen. De eerste stap is om een netwerk op te bouwen van scholen en trainingsinstituten binnen de visserij. Binnen dit netwerk kunnen vervolgens ervaringen, methoden en materialen worden gedeeld op het gebied van duurzaamheidseducatie. Bij dit netwerk betrekken we uiteraard ook de Belgische en Nederlandse scholen en eenieder die geïnteresseerd is om tot dit netwerk toe te treden. Door goed te kijken naar wat er al allemaal beschikbaar is en gedaan wordt, proberen we te voorkomen dat we opnieuw het wiel gaan uitvinden.

De tweede stap bestaat uit het uitvoeren van de pilotcursussen in de zeven verschillende lidstaten. Iedere cursus zal worden aangepast aan de lokale context in samenwerking met lokale partijen. Daarnaast zullen mensen door ProSea worden getraind om de cursus te geven, want het aanbieden van de cursus in het Engels is in veel landen geen optie. Deze stap gaat veel ervaringen en input opleveren voor de te ontwikkelen standaard.

De derde stap bestaat eruit om op basis van de opgedane ervaringen een Europese/internationale standaard op te stellen voor een duurzaamheidstraining voor vissers. Deze standaard moet uiteindelijk een basis bieden voor duurzaamheidstraining voor alle Europese lidstaten, maar daarnaast voldoende ruimte bieden voor iedere lidstaat om het aan te passen naar de lokale omstandigheden.

“Ik denk dat het project zal bijdragen aan het harmoniseren van opleidingseisen voor vissers, wat uiteindelijk zal resulteren in beter opgeleide vissers op het gebied van veiligheid en duurzaamheid en een betere samenwerking op Europees niveau binnen de visserij” – Tim Haasnoot, ProSea

Meer informatie
Wil je op de hoogte blijven van het project ‘Catching the Potential’? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op www.catchingthepotential.eu. Je kunt het project ook volgen via LinkedIn.  Voor vragen of aanvullende informatie kan je contact opnemen met info@catchingthepotential.eu of +31 (0) 683197180.

5 KIMO_ProSeakernteam 390x900
Bij het zoeken naar partners is rekening gehouden met geografische spreiding over de verschillende Europese zeeën. Dit zijn de leden van het CtP-kernteam, bestaande uit CEFCM, Europêche en ProSea. V.l.n.r. zie je Jerry Lust (ProSea), Roos Swart (ProSea), Catherine Germillac (CEFCM), Tim Haasnoot (ProSea), Bopp van Dessel (ProSea), Alain Pomes (CEFCM), Thomas van Schie (ProSea) en Rosalie Tukker (Europêche).
BACK