Cursus ‘Het antwoord bij incidenten op Zee’

Incidenten en scheepsrampen waarbij de kuststrook wordt getroffen, komen regelmatig voor. Voorbeelden hiervan zijn de Prestige, de Tricolor en de Andinet.

Bij incidenten op de Noordzee, waarbij kustgemeentes, kustprovincies en organisaties zijn betrokken, wordt maar al te vaak een beroep gedaan op de vaardigheid en het improvisatievermogen. Kennis en ervaring wordt weinig of niet opgebouwd. Het gevolg is dat bij een ramp of incident voor de kust de betrokkenen in eerste instantie niet weten hoe zij moeten handelen en in feite alleen maar improviseren. Bij een scheepvaartincident bestaat de kans dat kustgemeenten, kustprovincies en of organisaties grote ecologische, economische en imago verliezen lijden.

Om beter voorbereid te zijn op een ramp of incident voor de kust hebben ProSea en KIMO Nederland en België een tweedaagse training/workshop georganiseerd onder de naam “Het antwoord bij incidenten op zee”. De cursus levert een bijdrage aan de kennis van overheden en organisaties die betrokken raken bij een ramp of incident zodat men beter voorbereid is op de gevolgen van scheepvaartincidenten.

ProSeaMarineEducation-logo
KIMO-logo

Neem bij vragen contact met ons op.

BACK