banner2

Conferentie “Geen Plastic naar Zee”

 

Graag nodigen wij u uit voor de conferentie “Geen Plastic naar Zee”. De conferentie wordt georganiseerd in samenwerking met VNG International en Rijkswaterstaat en zal plaatsvinden op 30 november 2017 aan de Scheveningse Boulevard in Paviljoen De Witte te Den Haag. De aanvang is om 13.00 uur precies, inloop is van 12.30 tot 13.00 uur.

De conferentie draagt bij aan “Gemeenten4Global Goals” en zal u aanzetten tot ideeënvorming wat gemeenten gezamenlijk met andere partijen kunnen doen om de plasticvervuiling van onze zee via rivieren tegen te gaan. KIMO Nederland en België heeft inspirerende sprekers uitgenodigd om vervolgens samen met u aan de slag te gaan tijdens 4 workshops.

Sprekers: 

  • Plastic Soup Surfer dhr. Merijn Tinga. Plastic in de Rijn vanaf bron tot monding.
  • Dhr. prof. dr. D. Vethaak (Deltares/IVM-VU). Het probleem van plastic in rivieren.
  • Mw. Frederica Knopperts (RWS). Internationaal en nationaal kader: Ontwikkelingen bij OSPAR, EU, riviercommissies en RWS.
  • Dhr. Gerrit Post jr. (VNG). Gemeenten en Global Goals w.o. nr 14: Leven in Zee.
  • Dhr. Jos Penninx (Vereniging van Nederlandse Riviergemeenten): naar een Schone Maas.
  • Mw. Karen van Burg (RWS): naar een Schoon Haringvliet.

De thema’s van de workshops waar we samen met u debatteren over oplossingen, zijn allemaal gericht op het tegengaan van plasticvervuiling in onze rivieren en zijn:

1) Bestuurlijk draagvlak: hoe creëren en behouden we bestuurlijk draagvlak t.a.v. plasticvervuiling in rivieren?
2) Benodigde communicatie en voorlichting: welke communicatie en voorlichting hebben we nodig en hoe moet dat om effectief te zijn?
3) Lokale bronaanpak (met als voorbeeld de Maas en Waal): hoe pakken we de lokale bronnen van plasticvervuiling echt aan?
4) De aanpak van de plasticvervuiling van het Haringvliet (concrete casus): wat wordt al gedaan, maar wat is met wie nog nodig?

Doel van de workshops is om een aanpak van de thema’s te beschrijven en deze ook mee te gaan nemen naar partijen die er iets aan kunnen doen, inclusief de deelnemers zelf. Praat dus mee tijdens de workshops! We zijn benieuwd naar uw ideeën.

Het zou prachtig zijn als we de aanpak van de vervuiling van onze rivieren weer een stapje verder zouden kunnen brengen. Van groot belang ook voor onze Noordzee en de kust!

 

Ik geef mij op!

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joke van Dijk

brochure

BACK