CleanSea

CleanSea, is een groot Europees onderzoeksproject, met als doel om informatie en instrumenten aan te dragen om de Europese zeeën schoon, gezond en productief te houden. Dit willen we bereiken door het vergroten van de kennis over de samenstelling, verspreiding en impact van zwerfvuil in zee. De partners in het CleanSea project zijn gevestigd in 11 EU‑lidstaten en bestaan uit 4 universiteiten, 5 onderzoeksinstellingen, 6 MKB organisaties, 1 NGO en KIMO als netwerk van kustgemeenten.

Vuilspuien
Afval en met name plastic afval is een toenemend probleem in ons milieu. Veel zwerfafval bereikt uiteindelijk de zee. Een deel hiervan wordt aangevoerd door onze rivieren. Schattingen over de bijdrage van onze rivieren lopen uiteen tussen de 40 en 80 %. Er zijn echter wereldwijd nauwelijks kwantitatieve gegevens bekend over de mate waarin zwerfafval uit rivieren en kanalen de zee bereikt.

In opdracht van het ministerie van I en M is op 1 november 2012 gestart met een onderzoek naar zwerfafval in het Noorzeekanaal dat via de spuisluizen naar zee wordt getransporteerd. Om een indicatie van dit afval te geven heeft KIMO Nederland en België voor de Spuisluis in IJmuiden een vast meetpunt ingericht. Gedurende een jaar is met een speciaal net het drijfafval nabij de Spuisluis in IJmuiden gemeten. KIMO geeft hiermee inzicht in de hoeveelheid drijfafval dat via het Noordzeekanaal naar zee wordt afgevoerd. Daartoe is samen gewerkt met Rijkswaterstaat, afvalinzamelaar Bek en Verburg, het Maritiem College Velsen voor hulp bij uitvoering van het project, Wastefree Ocean vanuit de verpakkingsindustrie, het Instituut voor Milieuvraagstukken als kennispartner, en KIMO Nederland en België voor coördinatie en uitvoering van het project.

Conferenties en studiedagen
Regelmatig organiseert KIMO Nederland en België conferenties en studiedagen. Deze bijeenkomsten gaan over actuele thema’s met betrekking tot de zee, kust en milieu en veiligheid.

BACK