Campagne Stop Plastic!

Ongeveer 75% van de plasticvervuiling in de oceanen blijkt afkomstig van het land. Nu is Nederland mondiaal gezien geen grote vervuiler. Toch dragen ook wij bij aan de plastic soep en de rivieren zijn daarin belangrijk. De beheerders hiervan de Hoogheemraadschappen hebben dus een belangrijke rol. Om deze stroom naar zee tegen te gaan heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) een wedstrijd uitgeschreven: Surfer Dorian van Rijsselberghe en HHNK dagen alle knappe koppen uit om mee te denken. Want hoe voorkom je dat vuil vanuit rivieren de zee instroomt maar beperk je bijvoorbeeld niet de vistrek. Er wordt gezocht naar een effectieve en betaalbare oplossing om de stroom (klein) plastic dat via de uitlaten in zee verdwijnt te minimaliseren. Degene met het beste idee maakt niet alleen kans op het terugwinnen van zijn collegegeld maar ook op een carrière in het water. HHNK zoekt een effectieve en betaalbare oplossing om deze stroom plastic naar zee via de uitlaten te minimaliseren.

KIMO Nederland en België heeft afgelopen jaar al een presentatie over vervuiling van de zee voor het hoogheemraadschap gegeven en zit nu ook in de jury die de inzendingen moet beoordelen. Dit gaat gebeuren op 6 december in Castricum.

BACK