Bijna alle havens hebben afvalspoorboekje

Een van de gestelde doelen van de Green Deal is dat vissersschepen het ’Fishing for litter’ en al het operationeel scheepsafval en huishoudelijk afval dat niet geloosd mag worden apart aan boord opslaan en deze drie afvalstromen zoveel mogelijk apart afgeven in de Nederlandse visserijhavens. Om dit te stroomlijnen worden afvalspoorboekjes gemaakt. Wat is de status hiervan?

Noordelijke havens koploper
Om voor iedereen overzichtelijk te maken wat er met welke afvalstroom moet gebeuren zijn inmiddels al voor acht havens afvalspoorboekjes gemaakt. De eerste waren de Noordelijk havens: Den Oever, Harlingen en Den Helder. Deze havens hebben afvalspoorboekjes die continue worden bijgehouden en zelfs een kaartje hebben met waar welke containers gevonden kunnen worden. In de spoorboekjes wordt onderscheid gemaakt tussen Fishing for Litter, pluis, netwerk, huishoudelijk afval, KGA, en oliehoudend afval.

Veel havens investeren in integraal afvalbeheer
In het verlengde en het kielzog van Fishing for Litter zijn er in deze periode afvalspoorboekjes gemaakt voor de havens: Breskens, Vlissingen, Colijnsplaat, Stellendam en Scheveningen. Voor het vaststellen van de afvalspoorboekjes worden bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met de havens, afvalverwerkers en visserijorganisaties. Hier wordt het concept afvalspoorboekje gepresenteerd en gediscussieerd wat er in de havens nog beter kan. Dit heeft inmiddels tot veel resultaten geleidt:
– In Breskens wordt oud netwerk tijdelijk opgeslagen en bij voldoende hoeveelheid naar Vlissingen gebracht voor recycling.
– In Vlissingen doen nu alle schepen mee met Fishing for Litter en zijn er nieuwe afsluitbare 20 kuub containers geplaats voor huisvuil en Fishing for Litter. Er wordt in Vlissingen precies gewerkt volgens de gestelde doelen: met pluiszakken, kombuisafvalzakken, big bags en zakken voor KGA.
– Ook alle schepen van Jaczon (Scheveningen) doen nu mee aan Fishing for Litter. Hier is echt sprake van integraal afvalbeheer. De afvalstromen huishoudelijk afval, netwerk, en Fishing for Litter komen apart in één container. Ook loopt er een proef met pluiszakken.

Oproep en ambities
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het digitaliseren van het afvalspoorboekje. Binnenkort kunnen alle vissers op een website voor bijna iedere Nederlandse vissershaven terugvinden wat te doen met welk type afval. Een aantal ontbreken nog. Dit zijn: IJmuiden, Eemshaven, Delfzijl en Lauwersoog. Graag nodigt KIMO, die het met de uitrol van Fishing for Litter project trekt, de havens uit alvast na te denken over integraal afvalbeheer. Nog in 2019 zullen er ook in deze havens bijeenkomsten worden georganiseerd om het integraal afvalbeheer invulling te geven en te vertalen richting een afvalspoorboekje.

BACK