Bijeenkomst van de werkgroep Havenontvangst-installaties van het Europese Duurzame Scheepvaart Platform, in Brussel

Op 4 oktober kwam de werkgroep Havenontvangst-installaties voor de 6de keer bijeen om input te geven voor de aanpassing van de Europese Havenontvangstrichtlijn. Tijdens dit overleg in Brussel waar veel lid-landen, havenorganisaties en belangenorganisaties aanwezig waren gaven VisNed (Europeche) en KIMO presentaties, die elkaar uitstekend aanvulden. Hierbij werd gezamenlijk gepleit voor eenvoudige procedures voor de vissers en havens en het opnemen van Fishing for Litter in de richtlijn. Er mogen voor Fishing for Litter-afval geen kosten worden doorberekend aan de vissers. De hoofdboodschap was: maak afvalafgifte zo eenvoudig mogelijk en beperkt de administratieve lasten en kosten voor de visserij en de havens. De presentaties en gezamenlijke toelichtingen werden zeer positief ontvangen en krijgen een vervolg.

BACK