Bijeenkomst over Europees Visserijfonds (EFMZV) op 19 januari 2017

Tijdens het afgelopen Centraal Overleg in Den Helder werd een presentatie gegeven door mw. Anne Reijbroek van het Ministerie van EZ over de opvolger van het Visserijfonds. Zij behandelt de regeling voor innovatieprojecten voor de visserij van het Europese EMZFV. Hieronder staan de belangrijkste aspecten van haar presentatie over de EMZFV:
• Deze regeling gaat in op 1 maart en de periode van indiening duurt 3 maanden.
• De thema’s waarop kan worden ingeschreven omvatten o.a.: natuur (in mindere mate vervuiling), energiebesparing en o.a. de aanlandplicht. Het is ook technisch en organisatorisch gericht.
• Projecten mogen maximaal 3 jaar duren.
• Totaal beschikbare bedrag is 4,5 miljoen euro.
• Vergoedingen bedragen 75% voor visserijorganisaties en marktpartijen en 50% voor individuele ondernemingen.

Omdat er tijdens de vorige ronde van het fonds (toen Visserijfonds) veel onduidelijk ontstond en diverse partijen geld terug moesten betalen, wordt er een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd op 19 januari van 13.00-15.30 uur. De locatie zal zeer waarschijnlijk in Den Haag zijn. Belangstellenden kunnen voor 10 januari aangeven dat ze deze bijeenkomst willen bezoeken via: jdijk@odijmond.nl Geef wel even aan om welke bijeenkomst het gaat en met hoeveel personen u wilt komen.

Bijeenkomst over visserijgerelateerd afval in Nederlandse vissershaven op 9 februari op Urk
Onder de vlag van de Green Deal Visserij voor een Schone Zee zijn dit jaar 4 projecten uitgevoerd die over afvalbeheer in de Nederlandse visserijhavens gingen.  De resultaten van de projecten zullen aan de hand van praktijkvoorbeelden worden gepresenteerd op 9 februari om 12.00 bij het SFAV op Urk. Hierbij zullen ook om wensen en adviezen van de aanwezigen worden gevraagd. Uw actieve bijdrage als vertegenwoordiger uit de visserij, haven- of afvalsector is van harte welkom.

Belangstellenden kunnen hier voor 20 januari aangeven dat ze deze bijeenkomst willen bezoeken via: jdijk@odijmond.nl Geef ook hier wel even aan om welke bijeenkomst het gaat en met hoeveel personen u wilt komen.

BACK