Bezoek van havens en visveilingen

Om het afvalbeheer in de Nederlandse visserijhavens nog efficiënter en makkelijker voor de vissers te maken promoot de Green Deal Visserij voor een Schone Zee: “Integraal Afvalbeheer”. Sla het visserijafval dicht bij elkaar op en doe dit op een locatie in de haven die makkelijk bereikbaar is voor de vissers. Leden van de regiegroep, met ondersteuning van vertegenwoordigers uit de visserijsector bezoeken hiervoor de Nederlandse vissershavens.

Zeeuwse en Zuid-Hollandse Eilanden: De afgelopen maand is er daarom overleg geweest met United Fish Auctions in Stellendam die ook het verantwoordelijk is voor het beheer van de havens in Colijnsplaat en Scheveningen. In Stellendam werden we hierbij ondersteund door Jaap Tanis en Hans Juch van Delta Zuid-West. Naast dit gesprek zijn ook de havens van Stellendam, Colijnsplaat, Breskens en Vlissingen bezocht om de situatie in ogenschouw te nemen.

IJmuiden: Om Fishing for Litter in IJmuiden een extra zetje te geven is door het secretariaat van de Green Deal overleg gevoerd met de heer Lokker van de GO 26 en vervolgens met de Hollandse Visveiling IJmuiden. Daar zal gevolg aan worden gegeven om zowel Fishing for Litter als integrale afvalinzameling te verbeteren.

Delfzijl: Om beter inzicht te krijgen in de situatie in de Groningse havens is door Andries de Boer, Adrie Vonk en het projectsecretariaat overlegd met Geert-Jan Reinders van Groningen Seaports in Delfzijl. Dit was een goed gesprek en er zijn diverse ideeën voor een verdergaande uitrol van integrale afvalinzameling opgedaan.

BACK