Balans van het strand – MadNes festival Ameland

Dit is een van de vier thema-artikelen in aanloop naar het KIMO-congres getiteld De Balans van het Strand op 10 december 2020. De artikelen gaan nader in op strandbeheer in relatie tot natuur, evenementen, openbare ruimte en duurzaamheid. We wensen u veel inspiratie toe.

Strand als Evenement

Al sinds 2008 is MadNes een driedaags surf, skate en muziekfestival op Ameland. Het wordt gezocht door 14.000 bezoekers van alle leeftijden die vooral afkomen op het festival voor de relaxte en sportieve sfeer en het duurzame karakter. De gemeente Ameland faciliteert evenementen materialen zoals dranghekken, met afvalinzameling en begeleiden van de verkeersstromen.

“Die dranghekken zijn alleen maar voor de geleiding van verkeersstromen, want er is geen gedrang op dit festival”, zegt Hans Kuperus, medewerker reiniging bij de gemeente Ameland, “zoals deze mogen er van mij wel meer festivals op het eiland zijn. Het is fijn samenwerken en na afloop is de festivallocatie strak opgeruimd”.

Interview met Hans Kuperus vanuit zijn thuiskantoor op Ameland:

Impact op de omgeving
Het festival dankt zijn succes mede aan de kleinschaligheid. Festivals op Ameland zijn van nature kleinschalig omdat de hoeveelheid slaapplaatsen op het eiland beperkt zijn. Het MadNes festival wordt gehouden bij strandovergang Nes, één van de vier drukke strandovergangen op het eiland. Op deze plek heeft het de minste impact op de natuur. Voor de extra bezoekers wordt een pop-up kampeerterrein achter de duinen geopend dat uitsluitend toegankelijk is op de drie festivaldagen.

Het ontstaan van het festival
Floris Oud van paviljoen Sjoerd in Nes is één van de organisatoren die aan de wieg stond van het festival: “MadNes is ontstaan uit de surfwereld. Duurzaamheid van het festival was voor de organisatie geen marketing keus, maar een way of live.” De gemeente was vanaf het begin content met de zorgvuldigheid waarmee het festival omgaat met de omgeving, de geluidsafspraken en het afvalbeheer. Volgens Floris liep het festival vooruit op de gemeente als het over duurzame keuzes gaat. Hij is trots dat het festival een serieuze verandering teweeg heeft gebracht en dat het is omarmd door de eilanders. Er zijn nieuwe sportbedrijven ontstaan die onderdeel van het festival zijn, de bewoners van het eiland draaien mee als vrijwilliger en krijgen voorrang in de voorverkoop van de kaarten. “Ik hoop dat de gemeente in de toekomst een nog grotere rol kan spelen in de organisatie.”

Afvalbeheer
Het uitgangspunt van het afvalbeheer is dat het festivalterrein na afloop zo schoon wordt opgeleverd als bij het begin. Al vanaf het eerste uur is er iedere avond een vast moment waarop de festivalgangers met z’n allen 10 minuten afval rapen. En sinds een paar jaar is er ook een afval-contest: wie het meeste afval raapt, kan een surfplank winnen! De gemeente levert een perscontainer die bij de strandovergang staat. Deze wordt vooral gevuld met gebruikte drinkbekers van een afbreekbaar materiaal. Andere afvalstromen zoals karton en glas (van het uitschenken) worden via de containers van het paviljoen afgevoerd.

Duurzaamheid
MadNes wil op een stoere manier laten zien welke duurzame alternatieven er mogelijk zijn. Enkele voorbeelden: Pee for tea (recycling van plas) en een mestzak waarin koemest wordt vergist tot een gasvlam dat als kampvuurtje dient. De papieren tasjes op het festival zijn bedrukt met afbreekbare inkt en de t-shirts van de merchandise zijn gemaakt van duurzaam en verantwoord materiaal.

Het eten en drinken wordt al tien jaar geserveerd in biologisch afbreekbare verpakkingen, gemaakt van polymelkzuur. Aan het eind van het festival is de perscontainer bijna uitsluitend gevuld met dit materiaal. Het festival wil in de toekomst 100% circulair worden en ze hopen dat deze stroom op het eiland verwerkt kan gaan worden tot compost. Ameland heeft voor haar afval gekozen voor na-scheiding op de vaste wal bij afvalinzamelaar en verwerker Omrin. Er zijn bij de gemeente plannen voor een lokale hoge-druk-vergistingsinstallatie die groenafval kan omzetten in gas. De technische mogelijkheden zijn er, maar het is alleen financieel nog niet haalbaar. Vooral door de geringe hoeveelheden biologisch afbreekbaar afval die op het eiland geproduceerd worden.

In verband met de coronamaatregelen zal het festival in 2021 een andere vorm krijgen. De organisatie heeft nog niet besloten hoe dat er uit gaat zien, maar waarschijnlijk wordt het kleinschaliger en verspreid over een langere periode.

Galerie van duurzame initiatieven tijdens het festival:

1
In 2011 konden de festivalgangers je zelf energie opwekken door de fietsen bij de Greenstage. Dit podium werd geheel van energie voorzien door windenergie, zonne-energie en fietsende bezoekers.

 

6
Een zelfgebouwde windmolen voorzag de Greenstage in 2011 van energie.

 

4
Met deze bak werd in 2011 zonne-energie opgevangen die de Greenstage voorzag van energie.

 

5
3D printer van Precious Plastic. Hier werd plastic van het strand verzameld, omgesmolten en werden er kammen van gemaakt om de wax op je surfboard te verspreiden. MadNes 2018.

 

8
Waxkam gemaakt van omgesmolten strandplastic

 

2
In 2016 liet Stichting Katalysator zien hoe je organisch afval omzet in energie. Bezoekers en cateraars op het festival konden hun organische afval inleveren. Dit werd in een biologisch proces, wat je live kon volgen, omgezet in biogas. Het biogas wekte elektrische energie op, die werd opgeslagen in een powerbank batterij, waar festivalgangers hun telefoon mee konden laden.

 

3
In 2015 ontwierp de Surfrider Foundation deze festival-afvalbak, met aansporing tot bewustwording over afval.

 

7b
In 2019 maakten de festivalbezoekers kennis met een circulair rioolwater systeem door de inzet van urinoirs en wc’s van Semilla. Onder de slogan ‘From Pee To Tea’ werd het doorgespoelde water gezuiverd om er vervolgens verse muntthee van te zetten. Op deze foto laat Peter van Semilla Sanitation Hubs enkele festivalgangers een kopje proeven.
Foto Mitch Photography
Foto: Mitch Photography

 

Heeft u de strandenquête al ingevuld?

BACK