AGM KIMO International groot succes

De AGM afgelopen zaterdag in Noordwijk is door alle aanwezigen ervaren als een groot succes. Met vertegenwoordigers van alle nationale takken en onze partner leden uit Duitsland en een potentieel lid uit Litouwen  aanwezig kon er een goede inhoudelijke discussie worden gevoerd en grote stappen worden gemaakt. Een grote dankbaarheid gaat uit naar gastgemeente Noordwijk voor de uitstekende organisatie en goede zorgen.

Leden

AGM_6tm9112016 (6)Na een aantal jaar van terugval in ledental bij alle nationale takken behalve Nederland en België is er weer een lichte groei waarneembaar met nieuwe leden in alle takken en een nieuw partner lid in Litouwen. Vertegenwoordigers van de gemeente Klaipeida waren aanwezig op de vergadering en hebben toegezegd hun uiterste best te doen om de andere gemeenten aan de Baltische kust te betrekken. Verder hebben alle nationale takken interesse getoond in de aanpak in Nederland en België die ervoor heeft gezorgd dat zoveel gemeenten lid zijn van ons netwerk.

Inhoudelijk zijn er discussies gevoerd over het probleem met Paraffine lozingen en het aanspoelen van paraffine op stranden. Naar aanleiding van de resolutie die vorig jaar door de AGM is aangenomen om samen op te trekken tegen paraffine heeft de Deense tak een onderzoek gedaan. In dit onderzoek hebben zij gekeken naar de hoeveelheden paraffine die in de afgelopen jaren langs de Deense kust is aangespoeld en de kosten die de schoonmaak hiervan met zich meebracht. Waren voorheen de gemeente in Denemarken zelf verantwoordelijk voor deze kosten worden deze door inmenging van KIMO al enkele jaren door de nationale overheid betaald. In navolging van dit onderzoek zullen ook de andere nationale netwerken een dergelijk onderzoek beginnen.

Microplastics

microplastic3Interessant was ook de discussie over microplastics vooral in het licht van de recente ophef over astroturf. Het gebruik van astroturfkorrels op voetbalvelden ligt de laatste tijd onder vuur vanwege giftige componenten die in het materiaal zouden zitten. KIMO verzet zich echter al langer tegen het gebruik van de korrels die gemaakt zijn van plasticrubbers en jaarlijks in grote hoeveelheden op de velden worden aangebracht. Deze korrels worden daarna uitgelopen en verspreidden zich in het milieu. Uit onderzoek is gebleken dat de astroturf in Zweden de op één na grootste bron van maritiem zwerfafval is.

KIMO Resolution 3/09 – Microplastics (revised)

AGM_6tm9112016 (10)Naast de turf is er natuurlijk ook gekeken naar microplastics in cosmetica en verzorgingsproducten. Deze verdwijnen met ons waswater in het riool. Veel van de waterzuiveringsinstallaties zijn echter niet berekend op de grote van deze plastics en filteren het maar in beperkte mate uit het water voordat de rest in het milieu komt. De deeltjes die wel worden afgevangen komen daarnaast in het zuiveringsslib dat over de velden wordt uitgereden en komt dus in de bodem terecht.

Een andere bron die via eenzelfde weg in het milieu beland zijn de microvezels uit onze kleding. Net als gewone textiel bestaat synthetische kleding als nylon uit allemaal kleine vezels. In de wasmachine laat een deel van deze draaitjes door temperatuur, centrifugeren en het wasmiddel los. Deze spoelen samen met het waswater weg. Dit kan oplopen tot 400.000 vezels per wasbeurt.
KIMO heeft zich middels een resolutie gecommitteerd om de vervuiling van onze zeeën en wateren door (micro)plastics tegen te gaan. Hiervoor zullen we lobbyen tegen het gebruik van microplastics in cosmetica en in overleg gaan met waterleidingbedrijven en wasmachine producenten om filters te ontwikkelen die de plastics wel afvangen. KIMO is hierbij voornemens samen op te trekken met de Plastic Soup foundation.

Scheepvaart

Een ander issue dat aan bod kwam is de scheepvaart en alle ontwikkelingen die er spelen op dat vlak. Ten eerste de sterke toename in scheepvaart die zorgt voor meer drukte in havens en daarmee meer uitstoot. Met als gevolg een slechtere luchtkwaliteit in havenplaatsen en een grotere belasting voor het milieu. Om de uitstoot in havens terug te dringen is er tijdens de AGM een resolutie aangenomen om alle havens en havengemeenten aan te sporen over te gaan op walstroom en de scheepsbouwsector aan te sporen om alle nieuwe schepen hiervoor uit te rusten.

KIMO Resolution 2016/1 – Connection of Vessels to Shoreside Power

AGM_6tm9112016 (5)Een ander gevolg van de toenemende drukte binnen de scheepvaart is een hoger risico op incidenten. In het kader hiervan is gekeken wat KIMO kan betekenen in het domein van ruimtelijke ordening op zee om mee te denken over vaarroutes. Maar ook als er wel wat misgaat en er ingegrepen moet worden, uit de discussie bleek dat er grote verschillen zitten per land wat er geregeld is voor noodingrepen op zee. KIMO hoopt op een sterkere grensoverschrijdende samenwerking in noodsituaties, maar ook in de voorbereiding hierop. Bijvoorbeeld als het gaat om de hoeveelheid en de verspreiding van het aantal redding sleepboten.

BACK