Afval MSC Zoë blijft ons achtervolgen

Op 2 januari 2019 voltrok zich een containerramp voor de kust van de Waddeneilanden. Dit veroorzaakte blijvende milieuschade aan het gebied. Schade met een aanzienlijke impact op de kustgemeenten. Het algemeen bestuur van KIMO houdt daarom de vinger aan de pols bij de voortgang van de berging van afval afkomstig van de containerramp met de MSC Zoë. Hier een update:

Berging en surveys
Op 24 juni stuurde Minister van Nieuwenhuizen-Wijbenga een brief over de stand van zaken containers MSC Zoë aan de Tweede Kamer. Hierin vermeldde ze onder andere dat de MSC op 26 mei had laten weten de gehele Master Target List (MTL) te hebben afgewerkt. Rijkswaterstaat heeft daarna in mei twee controle surveys uitgevoerd om te kunnen beoordelen of de bergingsoperatie goed genoeg is uitgevoerd. De berging was tijdelijk stopgezet ten behoeve van deze twee surveys. De bergingsoperatie was niet goed genoeg uitgevoerd en begin juli is de berging dus weer opgestart. De verwachting is dat de bergingsoperatie op zee onder leiding van MSC op z’n vroegst eind juli 2019 materieel kan worden afgerond. In de periode van 24 tot en met 28 juni voert Rijkswaterstaat nog een derde controle (eind)survey uit.

“Ik ben van mening dat MSC inmiddels voldoende tijd heeft gehad voor een adequaat beoordeling van de ingediende claims en verwacht nu snel daadwerkelijke uitbetaling door MSC. Als dit nog langer op zich laat wachten, zal ik mij genoodzaakt zien om andere wegen te bewandelen om te bewerkstelligen dat claims worden betaald”  Minister Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga.

Hotspot Net Catching
Op de zeebodem liggen ook veel kleinere, losse spullen. Begin juli heeft Rijkswaterstaat met de pilot ‘Hotspot Net Catching’ uitgezocht of het mogelijk is dat een deel van dit kleinere materiaal met versterkte netten van de zeebodem is op te vissen. De proef, die 14 dagen duurde, werd uitgevoerd door de LO28 en de Friendship. Voor de pilot moest deze wel voldoen aan de geldende veiligheidseisen en beschikken over de noodzakelijke ontheffingen van LNV en ILT. Momenteel wordt het aangelande afval geanalyseerd en de pilot geëvalueerd waaronder een berekening van de kosten. Lees meer

Extra kosten voor Fishing for Litter
Ook als de grote bergingsoperatie onder verantwoordelijkheid van MSC formeel is afgerond, zullen er na verloop van tijd nog objecten worden gevonden. Evenmin kan worden uitgesloten dat een deel van de lading die bij de bergingsoperatie niet is gevonden, de komende jaren nog aanspoelt op de Nederlandse kust. De kosten van het opruimen daarvan en van het periodiek inspecteren van de kust zijn onderdeel van de door Rijkswaterstaat te maken afspraken met MSC. Door Rijkswaterstaat wordt er bij de verzekeraar van MSC steeds sterk op aangedrongen om de ingediende claims snel af te handelen.

De noordelijke havens houden samen met KIMO de hoeveelheid aangevoerd afval nauwlettend in de gaten. Het project Fishing for Litter heeft, door de vele brieven en lobby, de aandacht bij het Ministerie en Rijkswaterstaat. Er wordt meegedacht aan oplossingen voor een vergoeding van MSC voor de extra gemaakte kosten als gevolg van de containerramp. De uitkomst van deze onderhandelingen is op z’n vroegst eind 2019 te verwachten.

Timeline aanpak containerramp MSC Zoë (met links naar de betreffende stukken)

BACK