Afscheid Bert Veerman

Donderdag 18 februari heeft KIMO afscheid genomen van onze oud secretaris Bert Veerman. Dit tijdens het symposium “Geen Zee te Hoog” in het Thalia theater in IJmuiden dat ter ere van Bert is georganiseerd.

HLDe dag werd geopend door dhr. Bert Pannekeet van de omgevingsdienst IJmond, waarna hij de verschillende sprekers introduceerde. Als eerste sprak mevr. Heather Lesley van het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit (IVM VU). Zij sprak over het programma CleanSea waar KIMO aan heeft bijgedragen en de resultaten en bevindingen uit dit onderzoek.

Na de eerste presentatie sprak dhr. Hoek als oud voorzitter en oprichter van KIMO over het begin van KIMO Nederland en België en de bijdrage die Bert hieraan heeft geleverd.

De tweede presentatie was van onze internationale gast dhr.JM John Mouat die voorheen voor KIMO internationaal werkte en tegenwoordig voor de Oslo Parijs conventie (OSPAR). Zijn verhaal richtte zich vooral op de metingen van OSPAR, de veranderingen die zij waarnemen en de invloed die dit heeft op het bredere Europese beleid.

Na de tweede presentatie sprak mevr. AnneMieke Korf de tweede oud voorzitter en tevens ambassadeur van KIMO Nederland en België. Zij bedankte Bert voor zijn tomeloze inzet en de manier waarop hij haar het belang van KIMO liet inzien.

Het programma werd toen muzikaal onderbroken door het IJmondse duo Mieke en Maarten  met de nummers: “Als het golft” en “Mag ik dan bij jou”

LODe derde presentatie werd verzorgt door dhr. Lex Oosterbaan van Rijkswaterstaat. Hierin werd ingegaan op het Nederlandse beleid ten aanzien van marine vervuiling en welke bijdrage KIMO hieraan heeft geleverd. Tevens nam dhr. Oosterbaan de gelegenheid te baat om iets te vertellen over een reis die hij samen met Bert had gemaakt op de GO 22.

Na de derde presentatie sprak dhr. Karel Ockeloen de derde oud voorzitter en aftredend ambassadeur over zijn ervaringen met KIMO. Hoe hij na slechts vier dagen in het ambt een vliegtuig in moest op weg naar de Faeröer Eilanden voor een vergadering.

De vierde presentatie werd verzorgt door dhr. Geert-Jan Reinders vanGJR Groningen Seaports. Bij deze presentatie werd er vooral gericht op het werk dat er in de mariene sector zelf wordt gedaan. Van belang hierbij is duidelijk het groeiend bewustzijn binnen de sector welke consequenties hun handelen heeft.

Na de vierde presentatie sprak dhr. Wim Westerman als laatste oud voorzitter kort over zijn ervaringen binnen KIMO en sprak een wens uit dat er verdere verbreding zou plaatsvinden.

RBNu alle oud voorzitters aan het woord waren geweest betrad dhr. Robert te Beest, huidig voorzitter van KIMO Nederland en België het podium en gaf niet alleen een terug blik, maar wierp ook een blik op de toekomst en de kansen die er voor KIMO Nederland en België liggen. Zowel nationaal als internationaal. Daarnaast introduceerde hij de nieuwe secretaris Mike Mannaart en projectmedewerker Lars Hopman en secretarieel medewerker Joke van Dijk.

Als laatste sprak Bert Veerman zelf met passie, gaf hij een terugblik op de behaalde resultaten van KIMO. Waarbij altijd het welzijn en de conditie van het mariene milieu centraal stonden. Daarnaast ging hij dieper in op het centrale gedachtegoed van KIMO en de doelstellingen die KIMO nastreeft. Tot slot bedankte hij de vele mensen met wie hij al die jaren heeft mogen werken en in het bijzonder onze eigen Joke van Dijk.

Wij danken Bert voor zijn jaren van tomeloze inzet en het vele werk dat hij voor KIMO heeft verzet. Wij wensen hem het allerbeste met zijn pensioen.

BACK