Actief jaar voor de Green Deal Visserij voor een Schone Zee

Op 4 april 2019 was het Centraal Overleg van de Green Deal Visserij voor een Schone Zee in het gebouw van Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 boven het Centraal Station van Den Haag. Er waren ca. 20 aanwezigen waaronder vier potentiële nieuwe partners (Nederlandse Vissersbond, Vissersvereniging Ons Belang, Vissersvereniging Hulp in Noord en Gemeente Texel en Vissershaven Oudeschild (CIV Texel)), die tijdens het overleg zijn toegetreden.

Sinds de ondertekening van de Green Deal in 2014 zetten de partners zich met concrete acties in tegen nieuw zwerfvuil in zee en aan het verduurzamen van de visserijsector. Tijdens het Centraal overleg brachten de partners elkaar op de hoogte van de laatste stand van zaken van de volgende onderwerpen:

Er loopt een PhD/promotie onderzoek naar Fishing for Litter waar de partners mogelijk over benaderd worden

Europese richtlijn SUP’s is goedgekeurd en Nederland heeft nu 2 jaar om de wetgeving nationaal te implementeren. We zijn betrokken bij het maken van een Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) om de producenten van vistuig verantwoordelijkheid te geven voor afvoer van oud vistuig.

De resultaten van de VISHACK zijn gepresenteerd.

De Green Deal heeft een artikel in de Kust & Zee gids 2019. Het artikel is te lezen via Kust & Zee Gids online

Op 12 september zal in Rotterdam het Symposium Visserij voor een Schone Zee, nu en in de toekomst worden gehouden. Alle partners, sponsors en Fishing for Litter deelnemers zullen worden uitgenodigd op het terrein van Bek & Verburg. Lees hier meer over het programma en meld je aan. Zet in ieder geval de datum alvast in je agenda.

Ten tijde van het Centraal overleg is de berging van de MSC Zoë in volle gang en is er enige onrust onder de aanwezigen over de afwikkeling van de berging en de compensatie voor schade van individuele ondernemers. De vissers willen hun kennis van de zeebodem graag beschikbaar stellen aan de bergers. Tijdens het Centraal overleg wordt voorgesteld dat Rijkswaterstaat een rol gaat vervullen in de bundeling van de claims. Dit is later ook doorgevoerd. Ook is er onduidelijkheid over de compensatie van opruimkosten op lange termijn (Fishing for Litter) De meest recente stand van zaken is hier te lezen.

De Green Deal werkt aan een aantal pilotprojecten: Strategic Doing en alternatieven voor vispluis. Er wordt ook een oproep gedaan voor meer project ideeën. Lees hier meer over de projecten.

Zet de volgende data in 2019 alvast in je agenda:
12 september    Fishing for Litter Symposium bij Bek & Verburg in Rotterdam
17 oktober    11.00-13.30 uur Regiegroep Locatie Port of Den Helder
28 november     13.00-16.00 uur Centraal Overleg WER – Den Haag of Utrecht

BACK