450 deelnemers racen voor betere afvalvoorzieningen in charterhavens

Om aandacht te vragen voor het bevorderen van de mogelijkheid om ook in havens aan kust- en binnenwateren afval gescheiden in te leveren werkt KIMO Nederland en België samen met de Race of the Classics (ROTC). Bij de start van de ROTC heeft projectleider Fishing for Litter Jan Joris Midavaine van KIMO de teams toegesproken en hebben de studententeams Big Bags uitgereikt gekregen, hierin verzamelen ze tijdens de race het plastic dat zij verbruiken. Na de laatste etappe worden de gevulde Big Bags in de haven van Beverwijk aangeboden aan afvalinzamelaar Bek en Verburg die het plastic recycled.

Afvalverwerking is een groeiend aandachtspunt. De transitie richting een circulaire economie vraagt om het optimaal organiseren van afvalstromen om hiervan een zo hoog mogelijk percentage te kunnen recyclen. Binnen de Green Deal Visserij voor een Schone Zee en de Green Deal Scheepsafvalketen werken verschillende partijen samen om deze uitdaging invulling te geven. Naast zeehavens zijn er in Nederland echter ook veel havens aan kust- en binnenwateren. Hier is op het gebied van afvalscheiding nog veel te doen.

Gepaste afvalvoorzieningen ontbreken

Een grootgebruiker van deze wateren is de Nederlandse chartervloot. Deze bestaat uit meer dan 400 schepen. Vroeger vervoerden de zeilschepen vracht, nu worden ze vooral verhuurd als vakantieschip waarbij het verblijf op het water en in de havens een belangrijke rol speelt. De charterschepen varen hoofdzakelijk met Duitse gasten. Opmerkelijk is het verschil in afvalgedrag tussen de oosterburen en de Nederlanders. Zo wordt er in Duitsland in tegenstelling tot in Nederland gewerkt met statiegeld op drankverpakkingen van plastic en blik. Ook wordt afval veel meer gescheiden aangeleverd. In de havens rond het IJsselmeer, Markermeer en de Waddenzee zijn de mogelijkheden om gescheiden afval aan te leveren echter zeer beperkt.

Verschillende charterschippers en de Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ) onderstrepen dit. “Alleen al wanneer de havens verschillende containers plaatsen voor glas, papier, plastic en restafval is een enorme milieuwinst te behalen” geeft ook Pam Wennekes van de BBZ aan. De gasten vragen steeds vaker om duurzame bedrijfsvoering. Vanuit een initiatief van de BBZ experimenteerden verschillende schippers daarom eerder al met Green Key certificering. Ook wordt er ieder jaar een haveninventarisatie uitgevoerd. Ook hieruit blijkt dat slechts weinig havens voorzieningen aanbieden voor gescheiden afvalinzameling.

erasmus 390x900

Vertrek van de schepen gezien door Yvonne van Gennip vanaf de Euromast op maandag 2 april in Rotterdam. Op zaterdagmiddag 7 april zullen de schepen aanmeren in de haven van Beverwijk.

BACK