2de prijs voor Fishing for Litter bij Ocean Awards

67954Het lang draaiende Fishing for Litter project van KIMO heeft bij de uitreiking van de Ocean Awards voor de categorie “Seafarers”, de tweede plek gehaald. De uitreiking van de Ocean Awards vonden woensdag 11 januari plaats in Londen. Fishing for Litter was genomineerd in de categorie voor zeevarende gemeenschappen. De nominatie is een erkenning van de bijdrage die de deelnemers van het project (de visserijsector, havens, gemeenten en afvalinzamelaars) heeft geleverd aan de vermindering van afval op de Noordzee en de jaren van inzet uit de Visserijsector

Voor de uitreiking van de awards waren de voorzitter en secretaris van KIMO Nederland en België en van KIMOI Schotland afgereisd naar Londen. De dag na de uitreikingen hadden zij nog een zeer positief gesprek met het Ministerie van Milieu (DEFRA) voor de verbreding en versteviging van Fishing for Litter in de Britse havens en uitwisseling van ervaringen over de Green Deal Visserij en Schone Stranden in Nederland.

Niet alleen de nominering voor de Ocean Award is een erkenning voor de meerwaarde van het project. Sinds 2016 wordt Fishing for Litter door de OSPAR actief gepromoot als beleidsinstrumentarium voor een schonere zee.

BACK