17 ideeën voor een schoner strand

In de wintermaanden is het strand de uitgelezen plek voor een wandeling. Bewolkt of zonnig, regen en storm of een windstille grijze dag. Wandelend of juttend over het strand langs de vloedlijn of de branding ontstaan de beste ideeën. De Green Deal Schone Stranden start het jaar daarom traditioneel met een Nieuwjaarsbijeenkomst waarin partners ideeën met elkaar uitwisselen.

Green Deal Schone Stranden 2019-2020
Dit jaar vond de bijeenkomst plaats bij The Bing in Hoek van Holland. Het was een goed bezocht evenement waarbij 53 deelnemers o.a. kennis konden nemen van 17 projectideeën en -initiatieven. Uiteraard is er ook stilgestaan bij de successen van het afgelopen jaar. Deze kunt u teruglezen in het jaarverslag op schonestranden.nl. Naast de vele pitches werden presentaties gegeven over de Single-Used Plastics (SUP)-richtlijn, het belang van meten/monitoren, de Schoonste Strandverkiezingen en Het Groene Strand-project.

SUP-richtlijn
Op basis van de top-10 van gevonden afvalitems op het strand komt er een verbod of beperking op bepaalde soorten plastic producten. De Green Deal is in 2019 alvast begonnen met het plasticvrijeterras. Goed voor het milieu en het levert geld op: minder plastic is minder afval, en plasticvrij wordt vaak gewaardeerd door de klanten. Losse strandzitters, de bezoekers die zelf producten meenemen, blijkt nog een lastige groep te zijn als het gaat om het verminderen van verpakkingsafval op het strand. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat roept ons daarom op tot het delen van ideeën voor consumptievermindering en methoden voor gedragsverandering. Ideeën kunnen gestuurd worden naar het secretariaat van de Green Deal.

Het strand natuurlijk
Door het machinaal verwijderen van het vloedmerk, is er steeds minder natuur op het strand. Het tij kan gekeerd worden door bewustwording en ervoor te zorgen dat strandbeheer ook rekening blijft houden met natuur. Het project Het Groene Strand van LandschappenNL zal hier de komende jaren aandacht aanbesteden. Het doel is om het strandbeheer te veranderen, bewustzijn voor natuur op het strand te vergroten door onder andere het opzetten van Strandcommunities met bewoners, gemeenten en ondernemers. Het project werkt hiervoor samen met de samenwerkende provinciale Landschapsorganisaties, Stichting Duinbehoud, IVN en Stichting Anemoon. Omdat gemeenten veelal de beheerders zijn van het strand zal KIMO ook de samenwerking opzoeken met LandschappenNL.

Help ook mee richting een schoon strand
Vele initiatieven van gemeenten, particulieren, ondernemers, maatschappelijke organisaties en paviljoenhouders leveren een grote bijdrage aan het schoner worden van stranden. Deze inspanningen zijn in de Green Deal vastgelegd en worden gemonitord. Hierdoor krijgen alle partijen de waardering die ze verdienen. Belangrijk binnen de Green Deal is het stimuleren van nieuwe initiatieven en uitwisseling van kennis tussen organisaties. Het gaat hierbij zowel om het schoon maken als het schoonhouden van stranden. Wilt u ook inspiratie opdoen, bezoek dan eens de website www.schonestranden.nl

BACK