Bestuur en secretariaat

Algemeen bestuur:
Het algemeen bestuur van de vereniging wordt gevormd uit afgevaardigden van de deelnemende gemeenten, die worden benoemd door en uit de algemene vergadering.

Dagelijks bestuur:
Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt gevormd uit drie afgevaardigden van de leden , die worden benoemd door en uit de algemene vergadering. Het dagelijks bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een eerste en een tweede vice-voorzitter. Aan het dagelijks bestuur wordt toegevoegd een ambtelijk secretaris, die op voordracht van het dagelijks bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering.

Overzicht van het dagelijks bestuur van KIMO Nederland en België:


Dhr. F. Bal

Wethouder gemeente Velsen

Dhr. J. Rijpstra

Vice voorzitter KIMO Nederland en België
Burgemeester gemeente Noordwijk

Dhr. A. de Hoop

Burgemeester gemeente Ameland

Dhr. W.R. Sluiter

Burgemeester gemeente Harlingen

Dhr. O. Wagner

Wethouder gemeente Den Helder

Mw. M. van Dijk

Wethouder gemeente Heemskerk

Dhr. J.C. Knape

Wethouder Katwijk

Dhr. A.J.C. van der Vlugt

Wethouder gemeente Goeree-Overflakkee


Dhr. T. Germonpré

Schepen Oostende

Secretariaat:


Dhr. M. Mannaart

Secretaris

Dhr. J.J. Midavaine

Projectmedewerker

Mw. J. van Dijk

Adminstratief medewerker

BACK