prosea 300x390

Internationaal ‘Vissen met Toekomst’

Al sinds 2004 zet ProSea zich in voor het overbrengen van de benodigde kennis en competenties voor een duurzame visserij. Dit werpt zijn vruchten af in Nederland, maar de zee stropt niet bij de grens. Momenteel onderzoekt ProSea de mogelijkheden tot uitbreiding.

Het vak van visser is de laatste tijd veranderd
Vergeleken met vroeger zijn er veel meer regels en zaken waar een visser rekening mee moet houden om zijn beroep en bedrijf succesvol en duurzaam uit te voeren. Dat maakt ook dat de vereiste kennis en kunde van vissers verandert. Stichting ProSea zet zich hier al lange tijd voor in, onder andere door het ontwikkelen en sinds 2004 jaarlijks, in samenwerking met de visserijscholen, geven van de cursus “Vissen met Toekomst’. Dit is een 4-daagse cursus die zich juist richt op de benodigde kennis en competenties voor een duurzame visserij. Daarbij wordt duurzame visserij breed opgevat: People (wat wil/vindt de Maatschappij en wat betekent dat voor de visserij?), Planet (alle milieuaspecten van het vissen plus het duurzaam beheren van visbestanden) en Profit (hoe kun je zo slim mogelijk je geld verdienen?).

Een internationale cursus
Uit een internationaal onderzoek bleek dat een dergelijke cursus niet of nauwelijks bestaat buiten Nederland. Dat was voor ProSea aanleiding om, met partners te onderzoeken of er internationale belangstelling is om de programma’s, materialen en ervaringen van ProSea te delen, om zo ook internationaal meer aandacht en actie te krijgen op educatief terrein. Ander aan de streep zijn het immers de mensen aan boord, die bepalen wat er op zee gebeurt. Die belangstelling blijkt er zeker te zijn en het bezoek aan Ierland stond mede in het teken om te proberen om Ierland te betrekken in dit internationale initiatief, waar inmiddels ook de OSPAR en het Europese Parlement zich achter hebben geschaard.

BACK